Total 220  
 
 한글학교 발표회 
 대강절 둘째 주일 
 돼지감사 농사 
 추수감사절 풍성한 만찬 
 [추수감사절]새신자환영회 
 [추수감사절]영생으로 가는 길 
 풍성한 점심시간 
 [교회창립34주년기념]주일 예배 후 만찬 
 [교회창립34주년기념]신앙강좌 
 [교회창립34주년기념]신앙강좌 
 첫눈 맞은 돼지감자 
 최용성집사댁 입주예배 
 돼지감자 꽃 
 특별찬양(충성속회) 
 실망을 이기는 믿음생활 
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
7140 S. Colorado Blvd. Centennial, CO 80122 TEL:720-529-5757
Copyright(c) 2012 Denver Korean United Methodist Church All rights reserved.   Powered by