Total 220  
 
 부산 동서대학교(경남정보대학)의 집회 
 한국 방문 사진 
 2015년 부활주일 
 2015년 새교우 환영식 
 김미화 사모(교육목사) Baby Shower 
 세례식 
 한국학교 종업식(2) 
 한국학교 종업식(2014) 
 Merry Christmas & Happy New Year! 
 선교지 방문(메리다)2 
 선교지 방문(메리다)1 
 덴버 교역자회 
 장로 취임 사진 
 권사 임명 사진 
 제35주년 창립감사예배 
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
7140 S. Colorado Blvd. Centennial, CO 80122 TEL:720-529-5757
Copyright(c) 2012 Denver Korean United Methodist Church All rights reserved.   Powered by