Total 193  
 
 하은이 사진 
 [12/9] 주일예배 
 [11/25]박종선집사님 생신 
 [11/25]남정식 목사님 생신  (1)
 [11월25일]주일예배  (1)
 [추수감사절]맛있는 점심 
 [추수감사절]유스 헌금특송 
 [추수감사절]성가대찬양 
 [추수감사절]담임목사님 
 [추수감사절]성전 과일장식 
 Air Force Chapel 
 이기철 목사님 설교 
 목사관 뒷모습 
 예배 후 만찬 
 유스 아이들의 특송 
 
 
   11  12  13  
7140 S. Colorado Blvd. Centennial, CO 80122 TEL:720-529-5757
Copyright(c) 2012 Denver Korean United Methodist Church All rights reserved.   Powered by